هیوندای توسان 2007-2010 / توپی بلبرینگ (2)

هیوندای توسان 2007-2010 / سیستم ترمز (1)

هیوندای توسان 2007-2010 / کمک فنر (6)