هیوندای آزرا - گرنجور / تسمه ها - پولی ها (2)

هیوندای آزرا - گرنجور / سیستم جلوبندی - فرمان (7)

هیوندای آزرا - گرنجور / سیستم خنک کننده موتور (2)

هیوندای آزرا - گرنجور / سیستم کمک فنر (2)

هیوندای آزرا - گرنجور / نوار ایربگ - فنر ساعتی (2)