سوزوکی ویتارا / تسمه و پولی ها (7)

سوزوکی ویتارا / توپی بلبرینگ چرخ (2)

سوزوکی ویتارا / دسته موتورها (9)

سوزوکی ویتارا / سنسور ها - فشنگی ها (1)

سوزوکی ویتارا / سیستم ترمز (5)

سوزوکی ویتارا / سیستم جرقه (1)

سوزوکی ویتارا / سیستم جلوبندی - تعلیق - فرمان (22)

سوزوکی ویتارا / سیستم خنک کننده موتور (7)

سوزوکی ویتارا / سیستم کمک فنر (7)

سوزوکی ویتارا / قطعات بدنه (4)