رنو کپچر / آینه ها (2)

رنو کپچر / تسمه دینام و پولی ها (1)

رنو کپچر / توپی بلبرینگ چرخ (2)

رنو کپچر / دسته موتورها (5)

رنو کپچر / سیستم ترمز (6)

رنو کپچر / سیستم جرقه (2)

رنو کپچر / سیستم جلوبندی و تعلیق (8)

رنو کپچر / سیستم خنک کننده موتور (6)

رنو کپچر / سیستم روشنایی - چراغجات (6)

رنو کپچر / سیستم کمک فنر (4)

رنو کپچر / فیلترجات و صافیها (3)

رنو کپچر / قطعات بدنه (3)