میتسوبیشی ASX / تسمه دینام - پولی ها (4)

میتسوبیشی ASX / توپی بلبرینگ چرخ (3)

میتسوبیشی ASX / دسته موتورها (8)

میتسوبیشی ASX / سنسورجات - فشنگی ها (8)

میتسوبیشی ASX / سیستم ترمز - چرخ (9)

میتسوبیشی ASX / سیستم جرقه (2)

میتسوبیشی ASX / سیستم جلوبندی - فرمان - تعلیق (26)

میتسوبیشی ASX / سیستم خنک کننده موتور (6)

میتسوبیشی ASX / سیستم سوخت رسانی (2)

میتسوبیشی ASX / سیستم کمک فنر (8)

میتسوبیشی ASX / فیلترجات - صافیها (7)